פעילויות הקרן

חופשת תרבות
הושענא בהר הזיתים
טובה הארץ
נווה אביה
הבית של אביה

שותפים איתנו